İçme Suyu, İsale Hattı ve Şebeke Projeleri
İnsan nüfusuna bağlı olarak artış gösteren iskân ve bayındırlık hizmetlerinin gereksinimlerini, çevre biliminin modern teknoloji ile uyumlu bir biçimde kullanılması yoluyla karşılayabilmek amacıyla firmamız bünyesinde; içmesuyu, ishale hattı ve şebeke suyu altyapı projeleri hazırlamaktayız.
Hazırladığımız projelerin, idari mercilerin görüşleri doğrultusunda tahkiki ve takibini başarılı bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması, temel ilkemizdir.
Atıksu Kollektör ve Şebeke Projeleri
Kullanılmış suların uzaklaştırılması, halk sağlığı açısından önem teşkil etmektedir.
Bu kapsamda, firmamız bünyesinde atıksu kollektör ve şebeke proje yapım hizmeti sunmaktayız. Projelendirmede kontrol mercilerin talepleri doğrultusunda ihtiyaca yönelik olarak halk sağlığını ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde projelendirme yapmaktayız.
Yağmursuyu Kollektör ve Şebeke Projeleri
Uygun altyapı sistemlerinin yer almadığı bölgelerde yağmur suları mal ve can güvenliği açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır.
Mevcut altyapı sistemleri sürekli olarak yenilenen ülkemizde, eski ve yeni yerleşim bölgeleri için yeterli yağmursuyu şebeke sistemlerine büyük ölçüde ihtiyaç duyulmaktadır.
Firmamız bünyesinde hazırladığımız projelerde farklı özellikteki yerleşim yeri, yol, meydan vb. için yağmursuyu şebeke projeleri hazırlamaktayız.
Dere Islah Projeleri
Firmamız; kırsal ve kentsel alanlardaki su yataklarının (nehir, dere vb.) ıslahında ve düzenlemesi konusunda proje hizmeti vermektedir. Bu bağlamda dere yataklarının, ulusal ve uluslararası standartlarda, olası taşkın zararlarını asgari düzeye indirecek ve yüzeysel suların kontrollü bir şekilde alıcı ortama verilmesini sağlamak amacıyla, kesin ve uygulama projeleri hazırlanmaktayız.
Derin Deniz Deşarjı Projeleri
Yerleşim yerlerinde, insani faaliyetler sonucu oluşan atıksuların arıtılması ve uzaklaştırılması için kullanılan yöntemlerden biri de Derin Deniz Deşarjı yöntemidir. Uzaklaştırılması istenen atıksular, gerekli ön arıtımdan (fiziksel, biyolojik) geçirildikten sonra; gerekli derinlik ve metrajda deniz tabanına döşenen deşarj borularıyla, alıcı ortamın dinamiklerine göre yapılan seyrelme hesaplarıyla belirlenen uygun noktadan denize deşarj edilir. Firmamız, istekli kurum ve kuruluşlara bu yönde proje hizmeti vermektedir.
Çevre Düzenleme ve Sulama Projeleri
Sulama, bitkinin normal gelişmesi için gerekli olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun, bitki kök bölgesindeki toprağa, gereken zamanda, gereken miktarda ve kontrollü olarak verilmesidir.